Organizaţia Studenţilor Farmacişti din Craiova

Aude sapere” – Samuel Hahnemann

Sa formezi o echipa este doar inceputul, sa ramai unit este progresul, sa lucrezi impreuna este succesul! – Henry David Thoreau

          17 decembrie  1999 are o semnificaţie deosebită pentru studenţii Facultăţii de Farmacie din Craiova, fiind momentul în care au fost puse bazele primei structuri destinate să reprezinte şi să apere drepturile studenţilor farmacişti craioveni şi să facă auzite vocea şi doleanţele acestora: Organizaţia Stundenţilor Farmacişti din Craiova.Printre membrii fondatori ai organizaţiei se regăsesc şi cadre didactice care predau actualmente la Facultatea de Farmacie din Craiova şi care încă manifestă un viu interes pentru activităţile de pe agenda organizaţiei.

          OSF Craiova urmărește  permanent nevoile studenților pe care îi reprezintă, iar ca un răspuns la nevoia studenților farmaciști de a fi reprezentați la nivel național,  în 23 noiembrie 2003  OSF Craiova devine membru fondator alaturi OSF Cluj-Napoca si LSF Timişoara al FASFR (Federația Asociațiilor Studentilor Farmaciști din România), federație care are rolul de a ușura legătura organizațiilor naționale cu cele internaționale. În prezent, FASFR reunește toate organizațiile farmaceutice din țară și este membră EPSA- European Pharmaceutical Students’ Association  si  IPSF- International Pharmaceutical Students’ Federation.

          În aprilie 2011 , OSF a fost primită sub umbrela uneia dintre cele mai mari federaţii studenţeşti, Uniunea Studenţilor din România, în cadrul căreia organizaţia a avut o evoluţie fulminantă, îndeosebi  prin implicarea susţinută în organizarea celui mai important festival dedicat studenţilor: Unifest. La scurt timp de la aderare, OSF se mîndreşte deja cu prezenţa în Consiliul Director USR a colegei noastre, Oana Camelia Mic, în funcţia de Vicepresedinte USR.

          În prezent, organizaţia numără aproximativ 50 de membri, din toti anii de studiu.

          În programul activităţilor OSF, evenimentele promovate la nivelul FASFR sunt prioritare, îndeosebi campaniile de sănătate publică, dar şi altele, ce se înscriu şi în calendarul Organizaţiei Mondiala a Sănătăţii: Ziua Mondială Anti-tabac, Ziua Mondială împotriva Cancerului de Sân, Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului, Ziua Mondială împotriva SIDA, Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice.

          OSF începe fiecare an universitar cu o campanie de recrutare a studenţilor din anul întâi, al cărei scop colateral este informarea acestor cu privire la activităţile din cadrul facultăţii şi nu numai, facilitarea procesului de adaptare a noilor studenţi  în mediul universitar, oferindu-şi sprijinul pentru orice problemă ce poate surveni în primul an de studii. Activitatatea de susţinere a studenţilor nu se rezumă însă la cei din primul an, ci vizează toţi studenţii farmacişti, întrucât, de cele mai multe ori, reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii de Farmacie, precum şi în Senatul UMF sunt, totodată, membri ai OSF. De asemenea, studenţii care fac parte din Comisia de Calitate şi cea Curriculară sunt şi membri ai OSF.

          Pe lista obiectivelor organizaţiei un loc important îl ocupă promovarea programelor de schimburi studenţeşti, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. Anual, în cadrul şedinţei de prezentare a activităţii OSF, se pune un accent deosebit pe prezentarea mobilităţilor studenţeşti şi se doreşte încurajarea studenţilor de a se implica în proiectele de acest gen: Interfarma, InterFASFR,  Student Exchange Programme, Individual Mobility Project şi Erasmus.

          Susţinerea studenţilor farmacişti în demersurile lor educaţionale si nu numai, reprezentarea acestora în forurile superioare de la nivelul facultăţii şi al UMF, lărgirea orizonturilor profesionale ale acestora, încurajarea studenţilor de a se implica în egală măsură în activităţile curriculare si extracurriculare, desfăşurarea de campanii de campanii de sănătate publică, în vederea sensibilizării societăţii privind diverse patologii şi tratamente – toate acestea sunt câteva dintre dezideratele pe care şi le-a propus de-a lungul timpului OSF Craiova.