Curricula

Anul de studiu Discipline
I Chimie generală şi anorganică, Botanică farmaceutică, Fizică farmaceutică, Matematică. Informatică, Terminologie medicală,  Introducere în tehnologia şi legislaţia farmaceutică, Chimie analitică, Biostatistică, Limba modernă/ Limba romană, Educație fizică, Produse tehnico-medicale, Etică și Integritate academică, Practica de vară;
II Chimie organică, Chimie analitică şi metode fizico-chimice de analiză, Anatomie, fiziologie și fiziopatologie, Biologie celulară şi moleculară. Genetică, Bacteriologie, virusologie și parazitologie, Chimie fizică, Hematologie și imunologie, Limba modernă/ Limba romană, Educație fizică, Practică de vară (în localitatea de domiciliu), Opţional (Polimeri utilizati ca biomateriale/Micologie);
III Biochimie farmaceutică, Chimie farmaceutică, Farmacognozie și Fitoterapie, Chimie fizică, Semiologie medicală, Farmacologie, Tehnologie farmaceutică, Opțional (Modelarea chimică şi proiectarea medicamentului/ Medicamente de uz veterinar/ Suplimente nutritive/ Istoria farmaciei ), Chimie terapeutică, Practica de vară, Dermatofarmacie și cosmetologie, Bioetica și deontologie;
IV Tehnologie farmaceutică, Chimie terapeutică, Farmacologie și farmacoterapie, Patologie clinică şi terapie medicamentoasă, Biofarmacie, Chimie factorilor de mediu, igienă și nutriție, Management, marketing farmaceutic, Metodologia cercetării ştiinţifice, Toxicologie, Opțional (Aromaterapie, Produse radiofarmaceutice, Plante toxice, Urgențe medicale), Practica de vară.
V Tehnologie farmaceutică, Industria medicamentului şi biotehnologii, Toxicologie, Analiza medicamentului, Farmacie clinică, Legislaţie și deontologie farmaceutică, Comunicarea cu pacientul şi asistenţă, Farmaceutică, Opţional (Homeopatie, Farmacovigilență, Reguli de bună practică farmaceutică, Nanotehnologii farmaceutice), Medicamente biologice, Farmacoeconomie, Practică timp de un semestru.