Burse

          Burse de performanță: Bursele de performanţă se acordă studenților de la buget care au rezultate foarte bune pe parcursul anului universitar, prin concurs, criteriul principal fiind media pe care o are studentul. Bursele de performanţă se atribuie studenţilor care au obţinut media 10, iar numărul acestora variază în funcție de fondurile disponibile.

          Burse sociale: Bursele sociale se acordă, la cerere, în baza unui dosar care se depune la secretariatul facultății, în funcție de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie și sunt adresate mai multor categorii de studenți. Numărul de burse acordate variază în funcție de fondurile disponibile.

          Burse de merit: Bursele de merit se acordă studenților de la buget care au rezultate bune pe parcursul anului universitar, prin concurs. Pentru semestrul I din primul an de studiu, criteriul de atribuire este media obținută la admitere, iar din semestrul al II-lea al primului an, bursele de studiu se acordă în funcție de media obținută în semestrul I de studiu. Începând cu anul al II-lea, pentru semestrul I, criteriul de atribuire va fi media obținută în anul universitar precedent, iar pentru semestrul al II-lea, media obținută pe semestrul I al anului în curs. Bursele de studiu se atribuie în funcție de medie, iar numărul acestora variază în funcție de fondurile disponibile.