Admitere

          Admiterea pentru programul de studii la Farmacie, ce are 300 de credite, constă într-un test grilă de 60 de întrebări dintre care: 40 de întrebări din chimia organică, 20 de întrebări din botanică sau anatomia și fiziologia omului.
          Anual sunt publicate o serie de grile orientative prin care viitorii studenți își pot testa cunoștințele. Acestea pot fi achiziționate de la Tipografia universității din Corp A’ (Extindere) – Craiova, Str. Petru Rareș nr. 2.
          Dosarul de înscriere pentru examenul de admitere trebuie să conțină următoarele acte:
a) cerere de înscriere – conform tipizatului distribuit de secretariat;
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
c) certificatul de naştere, în copie legalizată (şi a celui de căsătorie dacă este cazul);
d) copie a buletinului sau cărţii de identitate;
e) adeverinţă medicală tip;
f) trei fotografii tip buletin de identitate;
g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist eliberată de decanatul facultăţii, în cazul studenților deja înmatriculați cu taxă la Facultatea de Farmacie din Craiova;
h) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
i) acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
j) chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
k) dosar plic.